Metropolis i landskapet

Ph.d.-prosjektet Territory, Autonomy, Economy: Changing Perspectives in the Urban Landscape of Ionia har hatt som mål å foreta en digital innmåling av byen Metropolis og landskapet omkring, for å forstå grunnlaget for bydannelsen og bærekraftigheten i bosettingen fra bronsealderen til romersk tid.

Utgravninger bak teateret 2009. Foto: H. Ingvaldsen

Et hovedpunkt i Middelhavsområdets historie er byenes oppkomst, utvikling og funksjon. Byene har utspring i lokale behov og er avhengige av et økonomisk bærekraftig oppland. Samtidig er de sentra for administrasjon og støttepunkter for større statsdannelser.David Hills PhD-prosjekt gir viktig, ny innsikt i lanskapet Jonia og byen Metropolis' rolle i landskapet.

Byenes utvikling og historie kan undersøkes både ut fra strukturelle og konjunkturbaserte perspektiver. Sentrale punkter er hvilke prosesser fører til sentrumsdannelse, og hvilke fører til vekst og nedgang? Hva begrenser eller øker økonomisk vekst? Hvilke sosial endringer fører vekst og nedgang til? Hvordan kan politisk administrasjon og maktutøvelse spores i landskapet?

 

GIS-innmåling av Metropolis

 

Metropolis er lokalisert i et fruktbart sletteområde, det såkalte Tobali plain, som strekker seg fra Izmir (Smyrna) ved kysten innover mot Selcuk (Efesos). Langs et annet dalføre nordover går veien videre til lyderkongenes hovedsete, Sardis. Hills undersøkelser viser nå at det ikke var bydannelse i Metropolis før i hellenistisk tid. Hvorfor ble det ikke anlagt noen by i området tidligere? Og hvorfor ble bye straks så livsdyktig og blomstrende når den først ble grunnlagt?

Svarene er å finne i maktstrukturer og "fuzzy borders" i landskapsrommet. Og endringer i maktforhold og styresett i hellenistisk tid banet veien for bydannelse.

 

 

 

 

 

Utgravninger av Metropolis 2009

 

 

 

 

Publisert 19. mars 2013 12:11 - Sist endret 2. mars 2015 14:09