Konservering

En befaring av konservator fra Kulturhistorisk museum i 2003 avslørte et stort behov for konservering i felt. I sesongen 2004 inngikk en norsk konservator i feltarbeidet. Fra 2006 har tyrkiske konservatorer vært en fast del av utgravningsteamet.

Nødkonservering og sikring av nylig avdekkede bysantinske mosaikker. Foto: H. Ingvaldsen

Under en bygravning som Metropolis avdekkes det store arkitekturelementer i raskt tempo. Falleferdig murverk, mørtel og mosaikker i oppløsning er bare noen av utfrodringene. Det er viktig å sikre strukturene, både med tanke på bevaring for ettertiden og på sikkerhet for de som ferdes i områdene.

 

 

 

 

 

 

Innskrift detaljAres-innskrift, detalj

 

I 2004 ble det avdekket en omfattende innskrift på akropolis. Innskriften lister opp detaljer omkring prester og ritualer omkring Ares-kulten. Vi vet det eksisterte et Ares-tempel på akropolis, men det er fremdeles ikke lokalisert.

Det var svært viktig å rense og sikre innskriften så godt som mulig. Arbeidet ble utført av konservator Nancy Child fra Kulturhistorisk museum.

 

 

 

InnskriftAres-innskrift, oversikt over funnsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikring av mørtel og stukkatur i nyoppdaget bygningskompleks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørtel detaljSikring av mørtel, detalj

sikring bygningskompleksSikring av nyutgravd bygningskompleks

 

Publisert 15. nov. 2012 14:02 - Sist endret 2. mars 2015 13:42