Feltarbeid

Norske arkeologer deltok i regulært feltarbeid i Metropolis fra 2004-2008. Et ph.d.-prosjekt fortsatte med survey, GIS-innmåling og topografiske undersøkelser fra 2007-2010. Et mål ved prosjektet var å bidra med GIS-teknologi i det tyrkisk ledede prosjektet, både med tanke på norsk forskning og kompetanseoppbygging hos tyrkiske studenter og kolleger.

Utgravninger på akropolis 2005. Foto: H. Ingvaldsen

Utgravningene av Metropolis fra 2004 av har konsentrert seg om ulike deler av byen:

  • Akropolis. Rester av bysantinsk bygningsanlegg. Hellenistiske bymurer og gateløp. En innskrift attesterer eksistensen av et Ares-tempel på akropolis, men dette er fremdeles ikke lokalisert.
  • Midtbyen. Hellenistisk stoa og rådsbygning, rester av gateløp. Romersk badeanlegg. Villaer.
  • Området på slettelandet foran akropolis og midtbyen. Her ble det uventet oppdaget et bygningskompleks med bad og kryptoportico i 2006. Senere har det vist seg at hele slettelandet var bebygget i romersk keisertid (etter ca 360 e.Kr.). En palaestra og flere bygg har kommet for dagen. Metropolis var en langt større by enn tidligere antatt, og ble betydelig utvidet i sen keisertid.
  • Bronsealderbyen Puranda. Lokaliteten ligger noen kilometer vest for Metropolis. Metropolisteamet har også deltatt i utgravninger av denne bronsealderbyen, spesielt med tanke på feltpraksis for studenter.

 

Akropolis 2004

 

 

 

 

 

 

 

Palaestra

 

 

Palaestra 2009

 

 

 

 

 

Midtbyen

 

 

Midtbyen med rådsbygning og senere bysantinske murer 2009

 

 

 

 

 

Team

 

 

Utgravningteam ved bronsealderbyen Puranda 2004

Publisert 15. nov. 2012 12:55 - Sist endret 2. mars 2015 12:56