English version of this page

Oldsaksamlingen

Antiqvitetskommissionen ble opprettet av Selskabet for Norges vel i 1811 for blant annet å samle inn oldsaker funnet i Norge. Dette ble begynnelsen til Universitetets Oldsaksamling, som på 1800-tallet vokste til en omfattendesamling av oldsaker og middelaldergjenstander, spesielt kirkekunst.

Øks fra Østfold. Museumsnummer C60263.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO, Lill-Ann Chepstow-Lusty

Til å begynne med var hele Norge arbeidsområde. Da den første fornminneloven kom i 1905, fikk Oldsaksamlingen ansvaret for å ta vare på oldsaker og middelaldergjenstander fra de 10 østlands- og sørlandsfylkene på vegne av staten. Samlingene er gradvis bygget opp. Dels skjer dette når finnere leverer inn gjenstander, dels gjennom arkeologiske utgravninger.

Gjør arkeologiske utgravninger

Utgravninger gjennomføres som en del av museets forskningsvirksomhet og som utgravninger med hjemmel i kulturminnelovens pålegg om arkeologiske utgravninger forut for forskjellige typer utbyggingsvirksomhet.

En stor samling

I dag består samlingen av mer enn en million gjenstander.

Staten eier løse kulturminner

Kulturminneloven av 9. juni 1978 gir staten eiendomsretten til såkalte løse kulturminner som kommer for dagen tilfeldig, ved utgravninger eller på annen måte. Kulturminner fra oldtid og middelalder (eldre enn 1537) kan være våpen, redskap, smykker, skjeletter, runeinnskrifter og kirkeinventar m.m. Finner av løse kulturminner plikter å melde funnet til politiet på stedet, til Fylkeskommunen eller direkte til museet. Det er forbudt å omsette oldsaker i Norge.

Vil du se flere arkeologiske gjenstander? 

Se gjenstandene

Museenes fotoportal

Publisert 1. nov. 2012 21:25 - Sist endret 26. feb. 2019 11:12