Funksjonsanalyse

KHMs funksjonsanalyse gir en samlet fremstilling av museets nye kunnskapspolitikk. Den inneholder også en organisasjonsanalyse, og et nytt organisasjonskart og en stillingsplan. Funksjonsanalysen ble vedtatt av KHMs styre 14. juni 2013. Den nye organisasjonen trådte i kraft fra 1. januar 2014.

Hovedpunkter i funksjonsanalysens nye kunnskaps- og organisasjonsforståelse:

  • Sterkere sammenheng mellom de tre F'er - forskning, formidling og forvaltning.
  • Mer prosjektbaserte arbeidsformer, mer samarbeid på tvers - "prosjektkultur".
  • Fokus på utstillings- og formidlingsprosjekter som springet ut av museets egen forskning.
  • En bedriftskultur preget av tillit og helhetstenkning.

Funksjonsanalysen sammen med utstillingsvisjonen "Et hus for vilde tanker" vil være de viktigste grunnlagsdokumenter for arbeidet med utarbeiding av ny "Strategi 2020". for KHM. Den nye strategien vil bli besluttet av KHMs styre vinteren 2015.

Publisert 5. mars 2014 12:42 - Sist endret 25. okt. 2018 14:31