Funksjonsanalyse

KHMs funksjonsanalyse gjev ei samla framstilling av museets nye kunnskapspolitikk. Den inneheld også ein organisasjonsanalyse, eit nytt organisasjonskart og ein stillingsplan. Funksjonsanalysen blei vedtatt av KHMs styre 14. juni 2013. Den nye organisasjonen tredde i kraft fra 1. januar 2014.

Hovedpunkta i funksjonsanalysens nye kunnskaps- og organisasjonsforståing:

  • Sterkare samanheng mellom dei tre F'ar - forsking, formidling og forvalting.
  • Meir prosjektbaserte arbeidsformer, meir samarbeid på tvers - prosjektkultur.
  • Fokus på utstillings- og formidlingsprosjekt som spring ut av museets eigen forsking.
  • Ein bedriftskultur prega av tillit og heilskapstenking.
Publisert 5. mars 2014 12:42 - Sist endra 1. apr. 2020 12:00