Konservering av maleri og polykrom skulptur

Malerikonserveringen har som oppgave å ta vare på den unike samlingen maleri og bemalt skulptur fra middelalderen i Historisk museum.

Samlingen består av kirkeinventar fra perioden 1150 - 1550. Den rommer panelmaleri [frontaler], polykrom skulptur og alterskap.

Arbeidene er eksempler på Nord-Europas tidlige oljemaleri. Utførelsen er teknisk avansert og fullt på høyde med hva som ble produsert i Europa i samtiden. Det er enestående at mange av disse arbeidene aldri har vært overmalt, men bærer sin originale polykromi.

Vi arbeider også med rekonstruksjon av middelalderens maleteknikker.

Aktuell litteratur

Medieval Painting in Northern Europe Painted altar frontal of Norway 1250-1350 Paint and Piety