Konservering av maleri og polykrom skulptur

Malerikonserveringa har til oppgåve å ta vare på den unike samlinga maleri og måla skulpturar frå mellomalderen i Historisk museum.

Bildet kan inneholde: film.

Samlinga består av kyrkjeinventar frå perioden 1150 - 1550. Den rommar panelmaleri [frontalar], polykrom skulptur og alterskåp.

Arbeida er eksempel på Nord-Europas tidlege oljemåleri. Utføringa er teknisk avansert og fullt på høgde med kva som ble produsert i Europa i samtida. Det er eineståande at mange av desse arbeida aldri har vore måla over, men har sin originale polykromi.

Vi arbeider også med rekonstruksjon av mellomalderens måleteknikkar.

Aktuell litteratur

Medieval Painting in Northern Europe Painted altar frontal of Norway 1250-1350 Paint and Piety