Preventiv konservering

Preventiv konservering er å skape gode oppbevaringsforhold for gjenstandene uansett hvor de befinner seg. Det kan være i magasin, i utstillingene eller på reise. Preventiv konservering handler om å hindre at skader skjer og forsinke nedbrytingsprosessen.

Klima (luftfuktighet og temperatur)

Konservatorene passer på at klima er det beste mulige for gjenstandene. De måler luftfuktighet, temperatur, lys og luftforurensing i utstillingsmontre, i transportkassen, i magasin og på laboratoriet.

Det er viktig å oppbevare gjenstandene i et tilpasset klima. Det vil si riktig temperatur og luftfuktighet. Ulike materialgrupper har ulike behov. For eksempel, gjenstander av jern må oppbevares tørt for å unngå at de ruster. Gjenstander av organisk materiale, som f.eks tre, må oppbevares i et stabilt og fuktigere klima for at treet ikke skal sprekke. Det må heller ikke bli for fuktig, for da kan det mugne.

Luftforurensing

Forurenset luft akselererer kjemiske nedbrytning. Den kan komme utenfra i form av gass eller partikler fra f.eks biltrafikk og fabrikker. Forurensing kan også komme innen fra museet. Vi bruker nøytrale materialer til å pakke gjenstandene for oppbevaring og ved transport.

Ved innredning av magasiner og montre må byggematerialer, maling, tetningsmasse, tekstiler osv. velges med omhu for å unngå å påvirke gjenstandene.Dersom en gjenstand av bly blir stilt ut i en monter laget av eik vil gjenstanden sakte men sikkert korrodere bort på grunn av de organiske syrene i eiken.

Lys

Lys kan skade museumsgjenstander. Spesielt de usynlige, ultrafiolette (UV) og de infrarøde strålene (IR) kan starte en rekke kjemiske reaksjoner. Avhengig av gjenstandens materiale, kan et høyt lysnivå føre til bleking, krakelering og tap av styrke. Derfor må drekte sollys fra vinduer filtreres bort ved spesialfiltre eller gardiner, og bruk av kunstig lys må reguleres.

Skadedyr og insekter

En annen viktig preventiv oppgave er å hindre angrep av skadedyr og mugg. Borebiller, pelsbiller, støvlus, klesmøll er eksempler på skadeinsekter som gjør stor skade på kulturarven, ikke minst når de spiser seg inn i museumssamlinger. Gjennom gode kontrollrutiner og bekjempelse i form av frysing og varmebehandling begrenser vi omfanget av disse uønskede leietakere.

Av Maria Malherbes Jensen, Guro Hjulstad
Publisert 9. nov. 2012 09:54 - Sist endret 11. des. 2012 22:20