Arkeologisk konservering

Skjult i en klump av rust kan det ligge en skatt, synlig først etter at røntgenbildet er tatt. Deretter begynner et møysommelig arbeid med å rense den fram.

Vegard Vike renser korrosjon på et sverd fra vikingetiden. Foto: © KHM, UiO.

Hva konserveres

Flertallet av gjenstander som konserveres ved museet er arkeologiske funn. Det vil si at de er funnet under et dekke av jord, lagt ned som gravgaver i førkristen tid, eller dumpet som søppel i middelalderske byer. Ferske funn leveres til behandling hos konserveringen utover i sommerhalvåret, etterhvert som de arkeologiske utgravningene skrider frem. Fra gravene behandles det mest metallfunn, spesielt jerngjenstander. Mye av dette er våpen, redskaper og smykker fra vikingtid. Fra de middelalderske byfunnene er det mye organisk materiale, som sko av lær og diverse tregjenstander.

Spesielle funn

I de senere årene har det vært fokus på en mindre vanlig type funn, såkalte fonnefunn. Fjellheimens store snøfonner har fungert som frysere og bevart klær, jaktredskaper og transportutstyr mistet opp gjennom flere tusen år, helt til de smelter fram i dag ved et varmere klima. Dette er gjenstander som ellers ville råtnet bort iløpet av kort tid.

Av Vegard Vike
Publisert 8. nov. 2012 17:13 - Sist endret 11. des. 2012 18:44