Stipendiater

KHM har per i dag åtte stipendiathjemler, hvorav to vil bli lyst ut årlig som faglig åpne innenfor museets tre satsningsområder. To av stillingene er forbeholdt prosjekter knyttet til forskningsbehov som følger KHMs forvaltningsanvar, og kan eventuelt tildeles postdoc-prosjekter.

Stipendiatene har kontorer i en del av museet hvor de sitter samlet, uavhengig av faglig bakgrunn, og knyttes til en eller flere av KHMs forskergrupper. KHMs stipendiater har en veileder ved museet, og følger relevante doktorgradsprogrammer ved Universitetet i Oslo.

KHM legger vekt på at stipendiatene har selvstendige prosjekter av høy kvalitet, og tilbyr et profesjonelt stimulerende arbeidsmiljø. KHM oppmuntrer til internasjonal mobilitet og nettverksbygging, og utgjør en arena der stipendiatene inspireres til å tenke på forskningsformidling.

Stipendiater ved KHM

Emily McHale: Development of biomimetic materials for the consolidation of archaeological wood

Vivian Wangen:

Lars Erik Gjerpe: Endring og stabilitet i jernalderens jordbrukssamfunn

Hege Skalleberg Gjerde:

Inger K. Vasstveit:

Kaja Kollandsrud: Evoking the divine. The materiality of sacred polychrome wooden sculpture in Norway from the period 1100–1350

Inger Marie Berg-Hansen: Mennesker, teknologi og kommunikasjon i tidligmesolitikum – teknologiske strategier i en pionerbosetning

Tone Wang:

Mari Østmo:

Geoffrey Gowlland, Postdoc:

Publisert 18. feb. 2015 13:29 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10