Bjarte Aarseth

Overingeniør 3D-skanning, billedskjærer
Bilete av Bjarte Aarseth
English version of this page
Telefon +47 22135297
Mobiltelefon +47 41451115
Treffetider 08:00 til 15:45 eller etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Vikingskipshuset Huk Aveny 35 0297 Oslo
Postadresse Vikingskipshuset Huk Aveny 35 0287 Oslo

Arbeidsområde

Oppmåling av geometrier og deformasjoner av fysiske overflater med ein ekstrem presisjon og kvalitet. Optisk deformasjonsmåling av overflater og punkter som er utsette for statisk eller fysisk belastning. 

3D scanne dei skjøre og uerstattelege gjenstandane frå Osebergfunnet. Fyrst og fremst det alunkonserverte materialet, link Saving Oseberg. Har 3D skanna Osebergskipet 2 gonger og Gokstadskipet (utsida) ein gong. Dette ned til ei nøyaktighet på ein hundredels millimeter. Utarbeider avviksrapporter ut frå 3D skann. Dette går på bevegelser i treeet (sidan sist f.eks. Osebergskipet vart skanna) utifrå temp/luftfuktighet i rommet. 

ATOS Compact Scan 5M  Link scanner:

Atos Core 135 

Scannersystemet bruker "blue light". Dette for å kunne 3D scanne reflekterande overflater.

Med det portable TRITOP-systemet så kan eg måle koordinater av 3D objekt meget raskt og nøyaktig. Oppmålinger som tradisjonellt vert utført av 3D koordinatmaskiner vert utført no ved hjelp av TRITOP-systemet. Eksempel: ytterpunkter og seksjoner, hål og kantar, diameter, lengde og vinkler. Systemet bruker eg og for innmåling av referansepunkter før 3D scanning og av alle store (som Oseberg/Gokstadskipet) og små gjenstandar som eg skanner. 

3D Software som eg arbeider dageleg med:

Faglege interesser

 • Formidling ved hjelp av digital teknologi
 • Illustrasjoner, logoer og frihåndsteikning
 • Digital 3D-teikning/modellering m/ulike CAD-programmer som Autodesk Inventor, Mudbox, Z-brush, Rhino og Illustraiter
 • CNC-fresing etter digital fil (som dwg, stl.)

Undervising

Har hatt opplæringsansvaret for 2 stk. lærlinger i treskjerarfaget.

Bakgrunn

 • Oppmålingsansvarleg 3D scanning Kulturhistorisk museum, link 3D dokumentasjon av Osebergfunnet 
 • Billedskjærar på Vikingskipshuset
 • Lærling i treskjæring m/sveinebrev, Universitetets Oldsaksamling - Vikingskipshuset, 1983 – 85
 • Hjerleid vdg. Skule, treskjæring 1981 – 83
 • Kunstskulen i Sogn og Fjordane 1980 – 81
 • Heimyrkjeskulen i Jølster, teikning/form & farge 1979 – 81
 • Jæren Folkehøgskule, formingslinja 1978 – 79

Verv

Medlem av eksamensnemnda for trefag, Utdanningsdirektoratet.

Samarbeid

 • Samarbeid med Stavkirkeprosjektet, Riksantikvaren.
 • Gildehallen i Borre (komponert og levert fresefiler til CNC-fres av treskjæring på innvendige søyler, utvendige portaler, utsmykning tårnrytter.

Stipend

 • 2012   Kulturdepartementet, Norsk-Islandske kulturprosjekter kr. 100.000.-
 • 2009   Stipend Clara Lachmanns fond kr. 10.000.-
 • 1998   Kyrkje og kulturdep. Reisestipend til Japan kr. 14.000.-
 • 1997   O. Helmich legat. Reisestipend til Storbritannia kr. 10.000.-
 • 1995   Universitetet i Oslo. Studietur til York kr. 7.000.-
 • 1994   Friundervisningen i Oslo. Reisestipend til Stockholm kr. 7.000.-
 • 1987   Kyrkje og kulturdep. Reisestipend Tyskland kr. 22.000.-
Emneord: Viking, Vikingskip, Oseberg, Oseberg ship, Woodcarving, Drager, Dragons, Treskjering, Treskjæring, Billedskjærar, Autodesk Inventor, Mudbox, Z-brush, Rhinoceros, Rhino, Illustraiter

Publikasjonar

 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar & Vogt, David (2015). ”One stone with rock art; four documentation techniques”.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Marianne Hem [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV]. NRK1.
 • Braovac, Susan; Jensen, Maria; Aarseth, Bjarte Einar; Bill, Jan; Hjulstad, Guro & Løchen, Ragnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Long term responses in archaeological wood to ambient temperature and relative humidity – case study: the Oseberg Ship.
 • Dionisi Vici, Paolo; Aarseth, Bjarte Einar; Bill, Jan; Hjulstad, Guro; Jensen, Maria Malherbes & Løchen, Ragnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). In-situ deformation measurements on a large wooden archaeological artefact: the Viking Age Oseberg ship.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 5. mars 2021 07:48