English version of this page

Samlingene

Det ligger et stort forskningspotensial i KHMs samlinger. Arkeologiske funn og innsamlet antropologisk materiale danner grunnlag for stadig nye problemstillinger, i takt med at det oppstår nye forskningsbehov. Kontinuerlig utvikling av metoder bidrar til at det hele tiden er mulig å øke våre kunnskaper om gjenstandene, samlingene de tilhører og stedene de kommer fra.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Lill-Ann Chepstow-Lusty

KHMs største samlinger er Oldsakssamlingen, Etnografisk samling og Myntkabinettet. Oldsakssamlingen inkluderer arkeologisk materiale fra stenalderen til reformasjonen, inkludert Vikingskipssamlingen og samlingen av middelalderens kirkekunst. Etnografisk samling har gjenstander fra alle verdensdeler, fra forskjellige historiske perioder og frem til i dag. Myntkabinettet forvalter landets største numismatiske samling, med mynter fra antikken og til de siste som til enhver tid er preget i Norge. KHMs mindre samlinger utgjøres av Antikksamlingen, Egypt-samlingen og Runearkivet, som alle inkluderer unike gjenstander.


Kanskje du også er interessert i:

Museets databaser

Gjenstandene i KHMs samlinger er digitalt tilgjengelige gjennom universitetsmuseenes portaler.

Amundsens Gjøahavn-samling 1903-05

Snøbriller fra Amundsens Inuit-samlingUtforsk portalen med tradisjonelle gjenstander fra Inuit-samlingen til Roald Amundsen. 

Publisert 18. feb. 2015 12:15 - Sist endret 22. aug. 2018 09:48