English version of this page

Personer - Side 2

Søk etter ansatte

Personar 26 - 50 av 178
Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Karoline Dowson Dowson, Karoline Seniorrådgiver +47 22859536 +47 94886879 karoline.dowson@khm.uio.no Markedsføring, arrangement
Bilete av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør +47 90138361 p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi, Etikk, Bærkraftighet
Bilete av Ann Christine Eek Eek, Ann Christine +47 22859979 ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilete av Katherine Valle Elliott Elliott, Katherine Valle Universitetslektor +47 22859927 k.v.elliott@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk
Bilete av Emma Emanuelsson Emanuelsson, Emma Overingeniør +47 48097651 emma.emanuelsson@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet, masskonservering
Endresen, Marianne Rådgiver marianne.endresen@khm.uio.no
Bilete av Farideh Faramarzi Faramarzi, Farideh Seniorkonsulent +47 22859984 farideh.faramarzi@khm.uio.no Iransk arkeologi og iransk kunsthistorie, Databaser, Katalogisering, Klassifikasjon
Felter, Margrethe Arkeologisk konservator 46831532 margrethe.felter@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering, Utstillinger, Maritime genstander, Materiell analyse
Bilete av Ingrid Louise Engelsen Flatval Flatval, Ingrid Louise Engelsen Seksjonssjef +4793432836 i.l.e.flatval@khm.uio.no
Bilete av Guro Fossum Fossum, Guro 95824540 guro.fossum@khm.uio.no Steinalder, Steinteknologi, Mesolithic, climate change
Friis, Ellen Kathrine Rådgiver e.k.friis@khm.uio.no
Bilete av Øivind Fuglerud Fuglerud, Øivind Professor +47 22859992 +47 97022203 oivind.fuglerud@khm.uio.no Sosialantropologi, Etnografi, Sør-Asia, Sri Lanka, Diaspora, Etnisitet, Mediering, Migrasjon, Nasjonalisme, Representasjon, Ritualer
Fuglevik, Lars Morten Stipendiat +47 22859518 +4740282263 l.m.fuglevik@khm.uio.no
Gjerpe, Lars Erik Førsteamanuensis +47 22859368 +47 97535560 l.e.gjerpe@khm.uio.no Arkeologi, Eldre jernalder, Vikingtid, Jordbrukskultur
Bilete av Ann Zanette Tsigaridas Glørstad Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas Førsteamanuensis +47 22851971 a.z.t.glorstad@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Yngre jernalder, Gravskikk, Drakt, Kulturell transformasjon, Estetikk og samfunn
Bilete av Håkon Glørstad Glørstad, Håkon Museumsdirektør +47-22859574 +47-99292802 hakon.glorstad@khm.uio.no Arkeologi
Bilete av Lars Groseth Groseth, Lars Fagkoordinator 22851946 92671990 lars.groseth@khm.uio.no
Bilete av Svein Harald Gullbekk Gullbekk, Svein Harald Professor +47 22859946 +4791534240 004791534240 s.h.gullbekk@khm.uio.no Arkeologi, Numismatikk, mynthistorie, pengehistorie
Bilete av Øivind Gulliksen Gulliksen, Øivind Seniorrådgiver +47 22859963 +47 90787318 +47 90787318 oivind.gulliksen@khm.uio.no Kommunikasjonsansvarlig
Bilete av Ingar Mørkestøl Gundersen Gundersen, Ingar Mørkestøl Stipendiat +47 22859471 +47 99038262 i.m.gundersen@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Tidlig-industriell jernfremstilling, Kullfremstilling, Bosetningsarkeologi, Utmarksarkeologi, Før-industriell jernfremstilling, Romersk import, Romertid, Jordbrukskultur, Klima, Flomarkeologi, Klimakriser, resiliensteori, sårbarhet, vitenskapsteori
Gustafson, Lillian Professor emeritus +47 22851936 +47 91102364 lilg@extern.uio.no
Bilete av Martin Hager-Saltnes Hager-Saltnes, Martin Seksjonssjef +47 22859981 +47 97192535 martin.hager-saltnes@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Bilete av Olav Hamran Hamran, Olav Seksjonssjef +47 22845779 +47 47884430 olav.hamran@khm.uio.no
Bilete av Anita Marie Hansen Hansen, Anita Marie Seniorrådgiver +47 22859567 a.m.hansen@khm.uio.no