English version of this page

Personer - Side 2

Søk etter ansatte

Personar 26 - 50 av 195
Namn Telefon E-post Emneord
Devarajah, Rameshan Overingeniør +47 22851920 +47 95803334 rameshan.devarajah@khm.uio.no
Bilete av Karoline Dowson – i permisjon Dowson – i permisjon, Karoline Seniorrådgiver +47 22859536 karoline.dowson@khm.uio.no Markedsføring, arrangement
Bilete av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Etikk, Bærkraftighet, Sosial Bærekraft, Mangfold
Bilete av Ann Christine Eek Eek, Ann Christine ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilete av Katherine Valle Elliott Elliott, Katherine Valle Universitetslektor +47 22859927 k.v.elliott@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk
Bilete av Emma Emanuelsson Emanuelsson, Emma Overingeniør emma.emanuelsson@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet, masskonservering
Bilete av Farideh Faramarzi Faramarzi, Farideh Seniorkonsulent +47 22859984 farideh.faramarzi@khm.uio.no Iransk arkeologi og iransk kunsthistorie, Databaser, Katalogisering, Klassifikasjon
Felter, Margrethe Arkeologisk konservator 46831532 margrethe.felter@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering, Utstillinger, Maritime genstander, Materiell analyse
Bilete av Ingrid Louise Engelsen Flatval Flatval, Ingrid Louise Engelsen Seksjonssjef i.l.e.flatval@khm.uio.no
Bilete av Guro Fossum Fossum, Guro Rådgiver +47 22851985 95824540 guro.fossum@khm.uio.no Arkeologisk feltarbeid, Steinalder, Steinteknologi
Friis, Ellen Kathrine Rådgiver e.k.friis@khm.uio.no
Bilete av Øivind Fuglerud Fuglerud, Øivind Professor +47 22859992 oivind.fuglerud@khm.uio.no Sosialantropologi, Etnografi, Sør-Asia, Sri Lanka, Diaspora, Etnisitet, Mediering, Migrasjon, Nasjonalisme, Representasjon, Ritualer
Fuglevik, Lars Morten Stipendiat l.m.fuglevik@khm.uio.no
Gjerpe, Lars Erik Førsteamanuensis +47 22859368 +47 97535560 l.e.gjerpe@khm.uio.no Arkeologi, Eldre jernalder, Vikingtid, Jordbrukskultur
Bilete av Ann Zanette Tsigaridas Glørstad Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas Førsteamanuensis +47 22851971 a.z.t.glorstad@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Yngre jernalder, Gravskikk, Drakt, Kulturell transformasjon, Estetikk og samfunn
Bilete av Håkon Glørstad Glørstad, Håkon Museumsdirektør +47-22859574 +47-99292802 hakon.glorstad@khm.uio.no Arkeologi
Granados, Tina Jensen Rådgiver +47 45845136 t.j.granados@khm.uio.no
Bilete av Lars Groseth Groseth, Lars Fagkoordinator 22851946 92671990 lars.groseth@khm.uio.no
Bilete av Ingrid Gudmestad Gudmestad, Ingrid Overingeniør +47 91825707 ingrid.gudmestad@khm.uio.no Gjenstandskonservering, Arkeologisk konservering, Preventiv konservering
Bilete av Svein Harald Gullbekk Gullbekk, Svein Harald Professor +47 22859946 004791534240 s.h.gullbekk@khm.uio.no Arkeologi, Numismatikk, mynthistorie, pengehistorie
Bilete av Øivind Gulliksen Gulliksen, Øivind Seniorrådgiver +47 22859963 +47 90787318 oivind.gulliksen@khm.uio.no Kommunikasjonsansvarlig
Bilete av Ingar Mørkestøl Gundersen Gundersen, Ingar Mørkestøl Avdelingsleder +47 22859471 i.m.gundersen@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Tidlig-industriell jernfremstilling, Bosetningsarkeologi, Utmarksarkeologi, Før-industriell jernfremstilling, Romertid, Jordbrukskultur, Klima, Flomarkeologi, Klimakriser, Resiliensteori, Sårbarhet, Vitenskapsteori, Folkevandringstid, Merovingertid, Vikingtid
Guntvedt, Roar Rådgiver roar.guntvedt@khm.uio.no
Bilete av Ida Marie Bjørknes Gaarder Gaarder, Ida Marie Bjørknes Rådgiver +47 22858641 +47 95212402 i.m.b.gaarder@khm.uio.no Nettredaktør
Bilete av Martin Hager-Saltnes Hager-Saltnes, Martin Universitetslektor +47 22859981 +47 97192535 martin.hager-saltnes@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk